Hållbarhetsprojektet

Visit Värmdö, Värmdö Kommun och besöksnäringen på Värmdö arbetar nu med ett projekt med medel via Jordbruksverket från bland annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som ryms inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen på Värmdö genom att stärka besöksnäringsorganisationen.
Hållbarhetsprojektet. Projektet syftar till utveckling av besöksnäringsföretagens hållbarhetsutveckling på Värmdö med en så liten miljöpåverkan som möjligt.
Hållbar besöksnäring – Värmdö
Steg 1.
Framtagande av kriterier och form för Hållbarhetsstämpeln
Framtagande av strävansmål och avsiktsförklaring
Koppla SDG (utvalda mål i ansökan Jordbruksverket), Vision Värmdö mfl strategiska dok. till Hållbarhetsstämpeln
Samverkan/möten med Sth Archipelago, Visit Sweden och Värmdö kommun
Steg 2.
Insamling av data – hitta en fungerande form; enkät, samtal, besök etc.
Kartläggning av befintliga hållbara initiativ, projekt, produkter och tjänster på Värmdö med omnejd.
Identifiera eventuella “gap”
Lista aktörer och producenter – vilka är behoven och hur ser efterfrågan ut.
Steg 3.
Kommunikationsplan – marknadsföring av Hållbarhetsstämpeln, hemsidan, sociala medier etc.
Vvdös hemsida – utveckla en användarvänlig plattform för att tillgängliggöra information som underlättar samverkan och hållbar utveckling.
Steg 4.
Förädla befintlig utbildningsplan och anpassa till projektet – Hållbarhetsstämpel Värmdö
Utbildning i tre delar. Utbildningsfilm/er – upplägg i samarbete med School of Service/Oscar.
Steg 5.
Upplägg, planeirng och info – utbildning 1 “Nycklar till en hållbar besöksnäring på Värmdö”
Upplägg, planering och info – utbildning 2 och 3 och ev. film.
Steg 6.
Återbesök och uppföljning, stöd och rådgivning – medlemmar/kursdeltagare
Steg 7.
Utvärdering av resultat – avstämning mot projektmål och SDG/Agenda 2030
Planera för drift, breddning och utveckling – säkra upp önskad effekt av hållbarhetsstämpeln i ett längre perspektiv
Att mäta resultat och effekter över tid. Attraktionskraften!

Projektet pågår hela hösten 2021. Är du intresserad att vara med och påverka så hör av dig till oss på info@visitvarmdo.com.