Inbjudan till 4 timmars workshop med Visit Värmdö gällande möjlighet till att sampaketera via en digital plattform. Måndag 3 maj kl: 13- 17 på Siggesta Gård

Vi ses fysiskt och självklart Coronasäkert!

Kära kollegor i besöksnäringen.

I dessa tider av tuffa utmaningar och stora förändringar ställer vi frågan:

Vill ni samverka?

Här kommer en inbjudan till en workshop som ska leda just till att vi ökar vår samverkan och försäljning

Bakgrund:

 • Vi har på Visit Värmdö jobbat en längre tid för att möta det som vi ser finns ett stort behov av, en gemensam bokningsplattform, där vi tillsammans, olika aktörer, över kommungränserna, kan samverka och på så sätt öka attraktionskraften och försäljningen på våra unika destinationer samt underlätta för kunden
 • Vårt val av plattform är City Break
 • Vi har redan fått ett anslag från Jordbruksverket som bla syftar till att utveckla paketering av varor och tjänster hos våra medlemmar samt stötta dessa i sin väg att bli mer exportmogna
 • Vi har även gjort en ansökan till region Stockholm, som om den blir beviljad, kan delfinansiera projekt City Break
 • Det finns också en stor chans att utöka ansökan till Region Stockholm väsentligt om vi går samman, fler kommuner/destinationer, för att på så sätt skapa en större regional nytta

Syfte:

 • Det är nu ytterst viktigt att vi får ta del av era utmaningar, tankar, synpunkter, idéer och lösningar för att vi tillsammans ska kunna gå vidare och bli ännu starkare på marknaden. Vill vi samverka? Vilka är med? Hur går vi vidare?
 • Svar på dessa frågor och flera andra vill vi tillsammans med er komma fram till under vår workshop
 • Vi bjuder in er tillsammans med ca 20 andra aktörer från Värmdö, Nacka och Waxholm för att skapa stommen till den nya bokningsplattformen

Datum: Måndag 3 maj 2021

Tid: 13.00-17.00

Plats: Siggesta Gård, Logen

God fika serveras

Agenda

Del 1: 30 min  

 • Meet and greet
 • Recap om projektet
 • Marie Östblom, Stockholm Archipelago, inspirerar om ny målgrupp

Del 2: 1 timme: 

 • Ordet är fritt. Hur ser du på destinationsutveckling – tankar och erfarenheter
 • Syfte – genom dialog skapas samsyn

Del 2: 30 min 

 • Om det inte fanns några hinder – hur skulle ni vilja samarbeta?
 • Varför? 

Del 3: 30 min 

Lite mer konkret:

 • Paket
 • Säsong
 • Årstder 

Del 4: 30 min: 

 • Summering – vad har vi kommit fram till 

Del 5: 30 min:

Vilka vill gå vidare?

Nästa steg:

Ny workshop där vi går in på detaljer, financiering, paketering, organisation

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller anmäl dig!

Anmäl dig: info@visitvarmdo.com

Eller kontakta oss i projektgruppen:

Oscar Lindeberg: Ordförande Visit Värmdö: oscar@schoolofservice.se

Carina Nordholm: Styrelsen Visit Värmdö. carina@konferenside.se

Camilla Bring: Styrelsen Visit Värmdö. camilla@visitvarmdo.com

Se filmklipp och lyssna på andra projekt vi arbetar med just nu: