Kompetensförsörjningsprojektet

Visit Värmdö, Värmdö Kommun och besöksnäringen på Värmdö arbetar nu med ett projekt med medel via Jordbruksverket från bland annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som ryms inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen på Värmdö genom att stärka besöksnäringsorganisationen.
Kompetensförsörjningsprojektet. Utveckling av kompetensförsörjningen hos besöksnäringsföretagen på Värmdö.
VÄRMDÖ ACADEMY (vår framtida utbildningsplattform)

Saknar ditt företag generell kompetens? Rätt personal med rätt kompetens vid pikar ochhelger och säsong är svårt att få tag på. Gemensam bemanningspool för Värmdö? Hur kan vi åstadkomma det?

Genom kompetensutveckling kan du ta in ny och värdefull kunskap i ditt företag som kan bidra till en utveckling av hela din affärsidé. Det i sin tur kan bidra till att ditt företag växer och du når nya marknader och kunder. Digitaliserade on-boarding kurser för din personal.

Vi berättar hur detta kan gå till. Vi går igenom hur detta kan se ut och tar företagen som är på plats på kurserna som exempel. Så tar du till vara på den kompetens du har i ditt företag. Så skapar du en kompetensmatris och får en bra överblick över vilka kunskaper som finns i ditt företag. Det kan hjälp dig att se vilken kompetens ni kan behöva komplettera med.

Detta projekt är i startfasen och vi har inga datum klara i dagsläget för kurserna.

Är du eller ditt företag intresserade av att medverka? Hör då gärna av dig till oss på info@visitvarmdo.com.