Gustavsbergs Konsthall

gustavsbergs konsthall

Gustavsbergs Konsthall

Gustavsbergs Konsthall är en av Europas ledande scener för samtida konsthantverk och en tongivande aktör och samlande plattform för samtida konsthantverk på internationell nivå.

Gustavsbergs Konsthall verkar för att driva och utveckla samtalen inom konsthantverksområdet, att bidra till ökad kunskap och dialog och att stärka konstarten som en egen disciplin. Utställningsprogrammet omfattar alla materialområden och presenterar såväl internationellt erkända utövare som en yngre generations avantgarde.

Utställningarna är konsthallens basverksamhet och utifrån dem formas pedagogiska program, seminarier, texter, föreläsningar och kataloger. De pedagogiska programmen på Gustavsbergs Konsthall grundas på aktiv delaktighet och sker antingen direkt i utställningen eller i anslutning till denna. Förutom visningar och aktiviteter riktade till barn- och skolgrupper erbjuds guidade visningar för andra besökande grupper.

Verksamheten inrymmer även Butik & Showroom med noga utvalda verk från Sveriges mest namnkunniga konsthantverkare. Med en bredd som spänner från klassiska till konceptuella uttryck fungerar butiken som ett ständigt aktualiserat forum för samtida konsthantverk. varmdo.se

Övernatta på hotell Blå Blom ligger i charmiga Gustavsbergs Hamn. Hotellet är inhyst i två av porlinsfabrikens mest anrika byggnader ”Gamla Verkstaden” från 1852 och ”Gamla Slamhuset” från 1859. Mellan de två tvillingbyggnaderna finner du innergården och byggnaderna är också länkade med en mellangång. Samtliga rum är inredda i olik personlig stil där fabrikens historia och årtal går som ett tema på både rum och interiör. Boka på www.blablom.se

[/vc_row]