Steg 4. Här bygger vi en gemensam plattform med alla aktörer som vill samverka och utveckla sitt hållbarhetsarbete

För att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan förväntas du att aktivt bidrar till och medverka i nätverksträffar och workshops som Visit Värmdö arrangerar. Tillsammans bygger vi ett öppet och stöttande klimat där vi tillsammans lyckas att lyfta vår destination.

Genom att fylla på med aktörer i plattformen ökar vi efterfrågan och skapar hållbar tillväxt. Notering: Här lägger vi en bank. Länka till hemsida. Ex: Plussa på en notering med den enskilda aktörens pågående hållbarhetsarbete

Vad Vem Länk
Öl Värmdö Bryggeri www.varmdobryggeri.se

Nätverksträffar/Kalendarium