Steg 6. Jag vill vara med!

Jag vill vara med och skapa gemensamma mål för samverkan och hållbarhet i besöksnäringen på Värmdö. Jag vill vara med och stötta och bidra till ökad tillväxt och gynna en levande landsbygd och skärgård. Genom att skriva under på dessa påståenden är du en del av omställningen och med i Visit Värmdös samverkans- och hållbarhetsarbete.

Frågor för att skapa mätbara mål:

Alla aktörer som vill vara en del av Värmdös satsning för en hållbar besöksnäring får också tillgång till den gemensamma hållbarhetsstämpeln och använda hållbarhetspolicyn och lyfta fram specifika insatser och kommunicera dessa gentemot besökare. Vid signering kommer stämpel och policy att mejlas ut till dig.