Steg 5. Nätverksträffar/Kalendarium

Här ligger information om aktuella och kommande nätverksträffar inom ramen för hållbarhets- och samverkansarbetet

Okt – Onboarding och hållbarhetspolicy

Jan – Hållbar innovation i besöksnäring på Värmdö

Apr – Kartlägga, dela och tillgängliggöra hållbara stråk

Värmdö kommun deltar alltid i alla nätverksträffar för att kunna bidra på allra bästa sätt i utvecklings- och hållbarhetsarbetet av besöksnäringen på Värmdö.