Steg 1. Visit Värmdös Hållbarhetspolicy

Alla aktörer som vill vara en del av Värmdös satsning för en hållbar besöksnäring får också tillgång till den gemensamma hållbarhetsstämpeln och använda hållbarhetspolicyn och lyfta fram specifika insatser och kommunicera dessa gentemot besökare. 

Genom att gå samman i en gemensam hållbarhetspolicy skapar vi kraft att:

 • Värna, påverka och driva frågor som främjar utvecklingen av en hållbar turism i Värmdö.
 • Ta en aktiv roll som en positiv kraft i utvecklingen av destinationen och på så sätt bidra till att hela Värmdös besöksnäring lever årets alla fyra säsonger.
 • Verka för att skapa en inkluderande och välkomnande destination.


VISIT VÄRMDÖ BIDRAR TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBARA UPPLEVELSER 

 • Tillhandahålla kunskap och erbjudanden som inspirerar medlemmar och gäster att göra hållbara val.
 • Respektera och värna om destinationens unika förutsättningar och lokala värden.
 • Främja innovationsarbete inom organisationen och idéer från besökare som stärker samverkan och hållbarhetsarbete.

VISIT VÄRMDÖ MEDVERKAR TILL ATT UTVECKLA DESTINATIONEN I HÅLLBAR RIKTNING

 • Skapa förutsättningar för ett gott värdskap och sträva efter ökad kvalitet i våra verksamheter.
 • Visit Värmdö vill vara en drivande kraft för ökad lokal samverkan inom besöksnäringen.
 • Vi skapar verktyg och förutsättningar för våra medlemmar att arbeta för ett hållbart företagande, framförallt med fokus på inköp av produkter och tjänster.

VISIT VÄRMDÖ INSPIRERAR OCH UTVECKLA VÅR EGEN OCH VÅRA MEDLEMMARS KUNSKAP

 • Tillsammans med aktörerna i besöksnäringen vill vi inspirera och guida till hållbara upplevelser.
 • Vi behöver tillsammans med våra medlemmar samverka, tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på destinationens förutsättningar.
 • Vi ska mäta och följa upp för att säkerställa att vårt arbete fortsatt leder till hållbara förbättringar.
 • Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra. Därför ska vi öppet redovisa vårt hållbarhetsarbete inom Visit Värmdö och samtidigt lyfta den enskilda aktörens hållbarhetsarbete steg för steg.
 • Genom närverksträffar och samverkan vill vi underlätta för våra medlemmar och andra intressenter att delta i och ge feedback på vårt arbete.