Paketeringsprojektet

Visit Värmdö, Värmdö Kommun och besöksnäringen på Värmdö arbetar nu med ett projekt med medel via Jordbruksverket från bland annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som ryms inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen på Värmdö genom att stärka besöksnäringsorganisationen.
Paketeringsprojektet. Utveckling av paketering av tjänster och produkter hos besöksnäringsföretagen på Värmdö.

Vi skapar paket tillsammans för att kunna möjliggöra fler affärer på Värmdö. Vi nätverkar och binder samman våra olika aktörer för nya samarbeten. I och med detta projekt har vi förstått att vi även behöver kunna sälja paketen med ett knapptryck från både Visit Värmdös web och kundernas websidor.

Dilemma för besökaren som planerar en vistelse på Värmdö.

Det är svårt att boka destinationen Värmdö på ett och samma ställe

Lösningen beskrivs nedan:

  • En gemensam plattform för bokningar av logi, restauration och upplevelser genom olika typer av aktiviteter. Allt paketerat utifrån varje enskild anläggning eller aktivitetsleverantörs normala erbjudande
  • Genom en gemensamt portal kan kundens alla behov som knyts till en semester/aktivitet/transport bokas. Denna portal kan liknas med Hotels.com eller Booking
  • Om VVF skall vara navet som ser till att besöksnäringen och övrig näring samverkar och i första hand handlar lokalt av varandra, då blir besöksnäringen på Värmdö i den mån det går mer hållbar och attraktionskraften ökar.

Systemet möjliggör:

  • Vem som helst kan paketera med vem som helst. Ett knapptryck för kunden
    • Man bygger paket kategorier, ex jul, golf osv – där samlar man sen paketen.
  • Vi tar hand om resegaranti via partner
  • Alla intäkter på de paket du har sålt, efter bortdragen provision distribueras till dig (direkt) som leverantör via systemet
  • Skapa paket med andra aktörer. Lägg in knappar/widget på egen hemsida/landningssida. Ett knapptryck och sen tas gästen in i bokningssystemet. Plattformen kommer i steg 1 ligga på Visit Värmdös sida

Övriga tekniska aspekter. Beroende på vilket befintligt bokningssystem du som hotell aktör har kan bokningar ske direkt in i ditt system. Andra lösningar finns. Utredning pågår.

Vi siktar på att vara bokningsbara i januari 2022.

Mer information kommer under hösten 2021.

Kurs i paketering av varor och tjänster kommer äga rum i slutet av 2021.

Är du intresserad av att vara med på kursen eller vara med i starten då vår nya bokningsplattform lanseras? Hör av dig till oss på info@visitvarmdo.com