Serviceutbildning med inriktning mot naturtriben

Maila till: christina.hjelmar@lillsved.se

Bakgrund

En stor utmaning för besöksnäringen är kompetenförsörjning – läs mer HÄR om hur Visita skriver om dessa frågor.

Visit Värmdö har under en längre tid drivit ett Kompetensförsörjningsprojekt i syfte att underlätta kompetensförsörjningen för de lokala företagarna inom besöksnäringen. Vi har tillsammans med Värmdö kommun och Lillsveds folkhögskola tagit fram en arbetsförlagd utbildning som är på gymnasial nivå och studiemedelberättigad. Det innebär att den kommer vara sökbar för alla.

Utbildningen är en fast track till serviceyrket anpassad efter de lokala arbetsgivarna och destinationens behov. Det innebär att du som arbetsgivare inom besöksnäringen kommer att ha möjlighet att utbilda efter eget behov med syfte att anställa under toppar och högsäsong.

Naturtriben

En av de snabbaste växande målgrupperna inom besöksnäringen är Naturtriben, här kan du lyssna på Marie Östblom från Stockholm Archipelago berättar mer om Naturtriben – Se filmklipp HÄR

Vill du som arbetsgivare på Värmdö – vara med?

Krav:

 • Att du driver ett företag inom besöksnäringen i Värmdö Kommun
 • Att du som arbetsgivare har möjlighet att utbilda och handleda året om
 • Att du har möjlighet att anställa minst 3 månader över högsäsong
 • Att du utser en handledare som går en handledarutbildning på Lillsved

Utbildningens upplägg

 

APL                25 veckor

Lillsved          8 veckor

Lov 6 veckor.

Kursinnehåll

Vinster för dig som arbetsgivare

 • Utbilda på plats
  • Kvalitetssäkra servicekonceptet med egen personal
 • Underlätta rekrytering
  • Korta ner introduktionstider, minska antalet inhyrda servicetimmar
 • Bidra till destinationsutveckling
 • Minska den lokala arbetslösheten
 • Under hela utbildning finns det möjlighet för eleven att arbeta extra, under lov, helger och kvällar

Utmaningar för dig som arbetsgivare

 • Initialt tidskrävande
 • Ökad belastning på personal som skall lära upp och handleda
 • Dokumentation och bedömning

Ekonomisk ersättning: 1000 kr per elev och månad

Visit Värmdös roll

 • Rekrytera arbetsgivare
 • Säkra utbildningsplatser
 • Lillsved: Coacha handledare var 5.e vecka

Lillsveds roll

 • Se till att utbildningsplanen följs och tillsätta en
  klassföreståndare
 • Kvalitetssäkra kursen
 • Utbilda handledare
 • Utbildningsansvarig
 • Coacha handledare var 5.e vecka

 

För dig som arbetsgivare. Kontakta projektledare från Visit Värmdö

Susanne Blomberg, Siggesta Gård. Mail: susanne.blomberg@siggestagard.se

Oscar Lindeberg, School of Service. Mail: oscar@schoolofservice.se