Spår och leder i Gustavsberg

Natur och kulturguide

Vi har tagit fram förslag till tre promenader i Gustavsberg där du kan följa fabrikens och samhällets historia och utveckling, ett urval av stora och små kulturskatter. Promenaderna presenteras i foldern med karta och informationstexter om intressanta platser och hus du passerar på vägen, se länk nedan. Det går också bra att hämta foldern i kommunhuset, på biblioteket eller i Porslinsfabriken vid Hemköp i hamnen. Respektive promenad är ca 2,5 – 3,5 km långa och samtliga utgår från Gustavsbergs hamn.

Tre promenader i Gustavsberg

Hälsans stig

Hälsans stig tar dig genom norra delarna av Gustavsberg på en trevlig promenad som är ca 6 km. Du passerar bl.a Höjdhagen, Lugnet, Ösby grind. Slingan är markerad med Hälsans-stig skyltar och går längs lågt trafikerade vägar och gång och cykelvägar varför den är gångbar året runt. Stigen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Riksförbundet HjärtLung.

Karta hälsans stig

Ekedals motionsspår med utegym

I Ekedal finns ett 2,8 km långt belyst motionsspår i kuperad terräng samt ett utegym. Röda skyltar från Ekedalsskolans fotbollsplan. Parkering vid Ekedals skola alternativt vid Östra Ekedal, följ skyltarna.

Karta saknas i dagsläget.

Gula och röda spåren

I Gustavsbergs norra skogar, mellan norra Lugnet och Skeviks gård på Ormingelandet, går två motionsspår som är sammankopplade så att den totala längden kan bli 4 km. Spåret är lättgånget och rastplats finns vid Skeviks grotta. Det gula spåret är 2,5 km, det röda 1,5 km.

Gula och röda spåren – karta

Ösbyrundan

Rundan går 4,5 km i vacker natur runt Ösbyträsk, den tredelade sjön vid Gustavsberg. Största delen av spåret är lättvandrat, men det är smala stigar och är inte barnvagnsvänligt. Närmast badet är rundan tillgänglighetsanpassad, i ca en kilometer.

Ösbyrundan – infoblad och karta

Under april månad kommer kommunen påbörja underhåll av gravområdet på norra sidan av sjön, träd som stör gravarna tas ner och läggs istället i en s.k. faunahög bakom området till gagn för insekter och småkryp som är beroende av död ved för sin överlevnad. I samband med arbetet har vi också förbättrat med spänger på vissa partier av stigen.

Gottholmarundan och Tjustviksrundan

Tjustviksrundan (5 km) och den kortare Gottholmarundan (2,4 km) utgår från Farsta Slottsvik och erbjuder en vacker väg längs med hästhagar och skogar. Det finns flera rastplatser nere vid Baggensfjärden för den som vill stanna och fika.Tjustviksrundan är lätt att gå och barnvagnsvänlig, Gottholmarundan passerar en hästhage varför den inte lämpar sig för cykel eller barnvagn. Bli inte förvånade om ni möter hästar på vägen!

Gottholmarundan och Tjustviksrundan – karta

Kvarnsjön runt och Knuts hav

Två sammankopplade naturstigar nära Gustavsberg går att kombinera eller vandra separat – Knuts Hav och Kvarnsjön. Den längsta sträckan, om man går runt båda, är 5,8 km. Busshållplats Charlottendal, eller parkering vid Värmdö Marknad.

Kvarnsjön runt och Knuts hav – infoblad och karta