Spår och leder på Ingarö

Ingarö motionsspår

Ett 2,7 km belyst motionsspår som startar vid Brunns skola, i anslutning till spåret finns även ett utegym.

Ingarö motionsspår – karta

Björnöspåret

Spåret är 7,1 km långt och går längs småvägar och skogsstigar i ett naturreservat på sydöstra Ingarö. Naturreservatet sköts av Skärgårdsstiftelsen och längs med leden finns det torrklosett, dricksvatten, raststuga och tältplats. Märkning: träskyltar. Spåret utgår från parkeringsplatsen i reservatets västra del. I närheten av parkeringen finns även ett mullespår, en sandstrand (Torpesand) samt en tillgänglighetsanpassad snorkelled. Björnö ligger nära Björkvik havsbad där det finns en servering.

Björnöspåret – infoblad och karta

Länk till Skärgårdsstiftelsen

Snorkelled i Björnö naturreservat

Vid Torpesand, Björnö naturreservat, har Skärgårdsstiftelsen en ny tillgänglighetsanpassad snorkelled. En snorkelled är en naturstig under vattnet där besökarna snorklar utmed en bojad led och läser på informationsskyltar. Vid klippbadet bjuds en omväxlande miljö under vattenytan – sandbotten med kärlväxter, hjärtmusslor och sandstubb, fina klippbottnar med blåstång, tångsnällor och blåmusslor.  Leden vid Björnö är ca 200 m lång och består av femton informationsskyltar som alla berör Östersjöns miljö och dess arter.

Långviks träsk

Långviksträsks naturreservat på Ingarö är ett stort orört myr- och skogsområde kring den lilla sjön Långviksträsk. Trots närheten till bebyggelse erbjuder området en känsla av vildmark. Myrkomplexet hör till de största och mest orörda i regionen och ingår i den nationella myrskyddsplanen liksom i nätverket Natura 2000. Leden är ett naturspår som utgår från parkeringen i reservatets södra del, följ de gula markeringarna.

Länk till länsstyrelsen

Länk till karta