Fiske i skärgården och fiskens väg till stan

Årets stora utställning i entréhallen handlar om fisket i skärgården från forntiden, den medeltida hamnstadgan för fiskeskären, hur saltströmmingen försåg soldaterna med mat under trettioåriga kriget, sköt- och notfiske, isfiske, fiskevatten, fiskare skaffar sig motorbåtar, yrkesfiske i skärgården fram till idag, fiskköpare och fiskköparskrået, egna fisktransporter, bl a med häst och släde, försäljning i stan och byte mot råg på marknader i Mälardalen. Utställningen förnyas med minnen från småskaligt fiske på 1950 och 60-talen, Axel Sjöbergs fotografier från Långviksskär, tidningsklipp om fiske i skärgården, historik om Stockholms läns fiskareförening och Stockholms läns Fiskförsäljningsförening u p a vars anslutna fiskelag 1944 hade 1117 anslutna medlemmar.

 

Allmän info till alla evenemang:
Skärgårdsmuseet, Byholmsvägen 9, Stavsnäs by
Hemsida: www.skargardsmuseet.org

Upplysningar: info@skargardsmuseet.org

 

 

Varmt välkomna till Skärgårdsmuseet i Stavsnäs!

Faciliteter
Skärgård
Inga recensioner

Skicka kommentar

Skriv en recension

Skärgårdsmuseet Stavsnäs