Hållbarhetspolicy

 

VISIT VÄRMDÖ HAR FÖR AVSIKT ATT AKTIVT BIDRA TILL UTVECKLINGEN AV EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING PÅ VÄRMDÖ

Genom att:

Värna, påverka och driva frågor som främjar utvecklingen av en hållbar turism på Värmdö.

Ta en aktiv roll som en positiv kraft i utvecklingen av destinationen och på så sätt bidra till att hela Värmdö lever året runt.

Verka för att skapa en inkluderande och välkomnande destination.

 

VISIT VÄRMDÖ BIDRAR TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBARA UPPLEVELSER 

Tillhandahålla kunskap och erbjudanden som inspirerar medlemmar och gäster att göra hållbara val.

Respektera och värna om destinationens unika förutsättningar och lokala värden.

 

VISIT VÄRMDÖ MEDVERKAR TILL ATT UTVECKLA DESTINATIONEN I HÅLLBAR RIKTNING

Skapa förutsättningar för ett gott värdskap och sträva efter ökad kvalitet i våra verksamheter.

Visit Värmdö vill vara en drivande kraft för ökad lokal samverkan inom besöksnäringen.

Vi skapar verktyg och förutsättningar för våra medlemmar att arbeta för ett hållbart företagande, framförallt med fokus på inköp av produkter och tjänster.

För att vi ska kunna inspirera och guida till hållbara upplevelser behöver vi ständigt utveckla vår egen och våra medlemmars kunskap.

Vi behöver tillsammans med våra medlemmar samverka, tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på destinationens förutsättningar.

Vi ska mäta och följa upp för att säkerställa att vårt arbete fortsatt leder till hållbara förbättringar.

Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra. Därför ska vi öppet redovisa vårt hållbarhetsarbete och underlätta för våra medlemmar och andra intressenter att delta i och ge feedback på vårt arbete.