Ansökan om medlemskap i Visit Värmdö Ideell Förening

Ja, mitt/vårt företag/förening vill bli medlem i Visit Värmdö och önskar faktura på medlemsavgiften 500 kr samt serviceavgiften 1.000 kr för webbportalen* (För ideella föreningar är medlemsavgiften 300 kr per år.

* Serviceavgiften gäller ej ideella organisationer.

För nybliven medlem under oktober – december månad gäller betald medlemsavgift även för nästkommande år. Fyll i uppgifterna ovan så kontaktar vi dig.

Visit Värmdö Ideell Förenings syfte är att utveckla besöksnäringen i Värmdö genom att bl.a. initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar med intressen inom besöksnäringen. Föreningen har ca 130 medlemmar som representerar både Närings- och Föreningslivet i Värmdö. Alla aktörer som direkt eller indirekt arbetar med besöksnäring är välkomna som medlemmar.

Tillsammans med Värmdö Kommun bildar föreningen samarbetet Visit Värmdö, där vi tillsammans arbetar för att utveckla besöksnäringen. Samarbetet mellan parterna reglerar frågor som mål, inriktning, aktiviteter, ansvarsområden, ekonomiska insatser mm.

Visit Värmdö Ideell Förening
c/o Gustavsbergs Porslinsfabrik, Chamottevägen 2, 134 40 Gustavsberg
Org.nr.802439-2014 Bankgiro 266-4639
Ordförande Ragnar Flink, 0730-41 64 19. Mejla Ragnar

Projektledare Camilla Bring, 0707-282274.camilla@visitvarmdo.com