Pågående projekt

Visit Värmdö, Värmdö Kommun och besöksnäringen på Värmdö arbetar nu med ett projekt med medel via Jordbruksverket från bland annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som ryms inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen på Värmdö genom att stärka besöksnäringsorganisationen i 4 steg.
1. Paketeringsprojektet. Utveckling av paketering av tjänster och produkter hos besöksnäringsföretagen på Värmdö.
2. Kompetensförsörjningsprojektet. Utveckling av kompetensförsörjningen hos besöksnäringsföretagen på Värmdö.
3. Hållbarhetsprojektet. Utveckling av besöksnäringsföretagens hållbarhetsutveckling med en så liten miljöpåverkan som möjligt.
4. Exportmognadsprojektet. Utveckling av exportmognaden hos besöksnäringsföretagen på Värmdö.
Vi kommer tillhandahålla utbildningar  för att nå målet i detta stöd. Målet är att skapa fler jobb, fler företag, bättre service från Visit Värmdö samt stöd till företag och värmdöbor för att stärka Värmdö besöksnäring.

Här nedan hittar du våra projekt som vi arbetar med i vår förening just nu.