Vi är Visit Värmdö Ideell Förening

Visit Värmdö är samarbetet mellan närings- och föreningslivet i Värmdös besöksnäring (genom Visit Värmdö Ideell Förening) och Värmdö kommun. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Visit Värmdös verksamhet och idé bygger på samverkan mellan aktörer i Värmdös besöksnäring, liksom på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Visit Värmdö Ideell Förening har idag drygt 130 medlemsföretag.

Visit Värmdö är en samarbetsform där en styrgrupp bestående av representanter från Visit Värmdö Ideell Förening liksom från Värmdö kommun gemensamt beslutar i frågor som rör besöksnäringen i Värmdö. Den operativa verksamheten leds av en utvecklingsledare som rapporterar till styrgruppen.

Styrelsen i Visit Värmdö Ideell Förening 2023

Ordförande Carin Mogerud, VD Vita Grindarna & Djurö havsbad

Kassör Pontus Löthfors, VD Fredriksborgs Hotell & Restaurang

Sekreterare Marie Karlsén, Marknadsansvarig Djurönäset

Ledamot Ewa Wiberg, Eventbyrå Ewa Wiberg

Ledamot Magnus Danielsson, VD Artipelag

Ledamot Camilla Bring, VD Sands Hotell Sandhamn

Ledamot Ragnar Flink, Hotell Blå Blom & Skeviks Gård

Ledamot Susanne Blomberg, VD Siggesta Gård

Ledamot Per Öhman, Öppet Hav