Medlemsnytta

Målet är att ditt medlemskap i Visit Värmdö, och den kommunikationskraft som skapas tillsammans, ska ge medlemsaktörens verksamhet bredare synlighet som i sin tur kan generera fler och högre intäkter som balanserar kostnaden för medlemsavgiften.

Nyttan av medlemskapet är även en långsiktig och hållbar investering för samverkan och stöd för utveckling av destinationen.

 • Webben – varje medlem har möjlighet att presentera sitt utbud av produkter och tjänster på den gemensamma plattformen
 • Sociala medier – medlemmar syns kontinuerligt i våra kanaler och deltar aktivt själv
 • Gemensamt bokningssystem – GoTo HUB (2024)
 • Gemensam hållbarhetsstämpel och hållbarhetspolicy
  Som aktör i Värmdö kan du ansluta till en gemensam hållbarhetsstrategi med tillgång till verktyg och forum för att framtidssäkra din verksamhet. Tillsammans arbetar vi med hållbarhetsstrategier och skapar cirkulära affärer som följer de globala målen och ökar attraktionskraften för en hållbar destination och det goda valet för besökaren och de boende.
 • Utveckling av kompetens och utbildning för ökad kompetensförsörjning
 • Styrelsen för dialog med Värmdö Kommun i näringslivsrådet där frågor och lösningar lyfts för gemensam utveckling av besöksnäringen
 • Årliga aktiviteter som marknadsför destinationen, t ex Allt för sjön i Gustavsberg
 • Nätverksträffar som behandlar olika teman och lyfter utmaningar där vi tillsammans hittar lösningar, påverkar, ökar kunskap och har värdskap
 • Samordnade evenemang i det lokala lilla och det lokala stora
 • I nätverken kunna lyfta skärgårdsutmaningar och infrastrukturfrågor som förening kan arbeta vidare med
 • Föreningen ansöker kontinuerligt medel för att driva projekt som leder till destinationsutveckling på lång sikt

Medlemsengagemang och delaktighet

 • Vara med och utveckla Värmdö till en hållbar destination, öka attraktionskraften för besökare och boende för att kunna fortsätta leva och verka i Stockholms skärgård
 • Medverka på träffar, i nätverk, evenemang och möten gällande hållbarhet, kompetensförsörjning, paketering, samarbeten och exportmognad. För att på så sätt skapa kunskapsutbyten och idéer till innovativa affärer
 • Köpa lokalt, gynna Värmdös lokala produktion, upphandla lokalt
 • Erbjuda er kompetens i olika projekt
 • Initiera och delta i ansökningar för nya aktuella projekt som gynnar utvecklingen för alla aktörer

Visit Värmdö kommer framgent arbeta systematiskt med ett antal fokusområden för medlemmarna – för att skapa ett klimat som ger förutsättningar till lönsamhet, i en näring med redan små marginaler, och styrka för att våga verka och utvecklas i kommunen.

Det behövs inspiration till att tänka nytt, bygga nya erbjudanden, säkra kompetenskraften och se över samarbeten med andra branscher. Goda exempel behöver uppmärksammas. Tillsammans behöver vi hitta möjligheter för säsongsförlängning och verksamhet över samtliga säsonger året om.