Fastigheten Dykarbaren är från 1921. Det har alltid funnits olika verksamheter i huset. Ex diversehandel och kanske hade NK filial här.

På 80-talet höll man dykutbildningar på Sandhamn. Dykarbarens matsal blev då teorisal. Och på nedre botten växte en café- och barverksamhet fram.

1996 gavs en kokbok ut ”23 djupa andetag”.

Dykarbaren ägs och drivs av Jeanette Florin sedan 1998 och hennes ständige högra hand John Bergström. Dessutom finns det varje år ett crew om ca 20 anställda som tillsammans med gästerna gör Dykarbaren.

Välkommen till oss på Dykarbaren!

No Reviews

Post a Comment

Write a Review

Dykarbaren Sandhamn

Dykarbaren Sandhamn, Sandhamn, Sverige


Dykarbaren Sandhamn, Sandhamn, Sverige

Get Directions