grönskär fyr på en kal klippa i havet

Grönskärs fyr – även kallad Östersjöns drottning

Tre sjömil ost om Sandhamn reser sig Grönskärs fyr över kala, svårtillgängliga klippor som stupar brant i havet. Det vackert bevarade stentornet är ett av Ostkustens främsta landmärken, även kallad Östersjöns drottning.

Fyren byggdes 1770 av granit och sandsten, från början eldad med stenkol men 1910 försedd med en ljusstark så kallad luxlampa. I början av 1984 överläts Grönskärs fyr till Skärgårdsstiftelsen för att bevaras som minnesmärke över gångna tiders sjöfart och sjösäkerhet. Numera blinkar lampan i fyrens topp med ett vänligt grönt sken.

Idag erbjuds den före detta fyrmästarbostaden som konferenslokal med vidsträckt utsikt mot horisonten. Närmare havet går inte att komma, särskilt inte när det blåser storm och tjuter i skorstenen.

Sandhamnsguiderna erbjuder guidade turer till Grönskär

Ibland behöver man lugn, isolering och inspiration. Kombinera en guidning på ön med en fika eller lägg årets viktigaste möte här! Guidningar och kaffestund för grupper upp till 120 gäster, dagskonferens för ca 24 gäster och övernattning för ca 12 gäster. Till Grönskär åker man med RIB, taxibåt eller sjöflyg från Stockholm, Stavsnäs eller Sandhamn.

Grönskärs fyr

Grönskärs fyr, Runmarö, Sverige


Grönskärs fyr, Runmarö, Sverige

Get Directions