harö med skog, hav och röda hus

Harö – befolkat sedan medeltiden

Harö har sannolikt varit befolkat sedan medeltiden. Den äldsta kända kartan är från 1640-talet och visar tre gårdar vid det som idag är Harö by på norra delen av ön. Arkeologiska efterforskningar visar dock att byn tidigare låg cirka en kilometer längre söderut vid den insjö som kallas Gammeltomtträsket. När landhöjningen skar av insjön från den vik som heter Hamnviken blev haröborna tvungna att flytta byn för att få tillgång till en skyddad hamn.

Harö hade rika fiskevatten och goda förutsättningar för jakt och jordbruk vilket gjorde att byn växte. Vid laga skifte på 1840-talet fanns hela 19 gårdar i byn varav 14 tilldelades nya tomter längst Harös västra strand vid Lerviken, Skarpslätt och Nöttnäs samt till Storö, som ligger norr om Harö. Trots de genomgripande förändringarna av det laga skiftet behöll Harö by sin ställning, 1909 fanns det fortfarande nio gårdar i byn. Nu hundra år senare utgörs byn av tjugo bebyggda tomter.

Harö

Harö, Stockholm, Sweden


Harö, Stockholm, Sweden

Get Directions