fredriksborgs fästning med gamla stenbyggnader och sjöutsikt

Fredriksborgs fästning på Värmdö vid Oxdjupet

Fredriksborgs fästning är en befästningsanläggning på Värmdö vid Oxdjupet, inloppet till Stockholm. Fästningen och de kringliggande byggnaderna var en del av det försvar som byggdes upp i Stockholms skärgård för att skydda Stockholm efter rysshärjningarna utmed ostkusten 1719. Befästningarna som blev klara 1735, kallades Fredriksborgs fästning efter kung Fredrik I och ansågs då vara Europas starkaste fästning. 1724 påbörjades arbetet med själva fästningen efter general-kvartermästaren Axel Löwens ritning. Högst upp på en platå, 40 meter över vattnet och utrustat med gevärs- och kanongalleri skulle nu Fredriksborg skydda Stockholm. Fästningen är omgiven av en stormgrav och kunde enbart nås via en vindbrygga vars maskineri fortfarande är bevarat i originalskick.

Vissa delar av fästningen är öppen för besökare under sommarhalvåret.

Varmt välkomna till Fredriksborg!

Fredriksborgs Fästning

Fredriksborgs fästning, Värmdö, Sverige


Fredriksborgs fästning, Värmdö, Sverige

Get Directions