Bidrag från Region Stockholm

Digitalisering och paketering av Stockholms Skärgårds besöksnäring

Projektet möjliggör samverkan mellan skärgårdens övriga destinationer för att åstadkomma fler paketeringar. Genom att sampaketera utbudet kan Stockholms skärgårdskommuner samverka regionalt och skapa ett långsiktigt hållbart näringsliv där fler aktörer synliggörs och den geografiska spridningen av besökare blir jämnare. Metoden att sampaketera utbudet kan i framtiden bli en skalbar lösning för fler aktörer i regionen men även nationellt och internationellt. Vi har nu en bokningsbar lösning med Go To HUB där vi säljer paket för hela Stockholms Skärgård.