Guiding i Fredriksborg Fästning

Fredriksborgs Fästning vid Oxdjupet var sin tids starkaste befästning. Från 1735 skyddade den Stockholm i över 100 år. Om ni äter eller bor på Fredriksborg Hotell finns guidning varje dag kl. 17. Fredag och söndag kan även icke gäster till hotellet medfölja. Guidningarna är kostnadsfria.
Välkomna!
No Reviews

Post a Comment

Write a Review

Guiding i Fredriksborg Fästning

Fredriksborg Hotell & Restaurang, Fredriksborgsvägen 17, Värmdö, Sweden


Fredriksborg Hotell & Restaurang, Fredriksborgsvägen 17, Värmdö, Sweden

Get Directions