Skärgårdsslakteriet

Skärgårdsslakteriet

Den 1 augusti 2019 lämnar Ö-Slakt AB över driften till slaktare Oscar Ehlin och Arvydas Santa, som tillsammans startat bolaget Tavastboda Gårdsslakteri AB, 559202-1603.

År 2006 startade eldsjälen Henri Tengvall tillsammans med Björn Carlsson ett slakteri med målet att Stockholms skärgård skulle hållas levande. För att inte öarna skulle växa igen så behövdes djur som betade och då fanns även ett behov av ett slakteri där djuren kunde slaktas. Henri gick tyvärr bort 2018, men då fanns det andra som ville fortsätta att driva verksamheten vidare.

Från 1 augusti 2019 har Oscar Ehlin, och Arvydas Santa fått förtroendet att driva slakteriet vidare. Båda har arbetat som anställda i sju år. Deras ambition är att driva företaget vidare i Henris anda, det vill säga småskaligt och kvalitetsinriktat.

Johan Brodén kommer att arbeta vidare i styckanläggningen och Sussi Sundberg kommer finnas kvar på kontoret. Olle Eriksson kommer också i fortsättningen att åka runt och sköta djurtransporter.

No Reviews

Post a Comment

Write a Review

Skärgårdsslakteriet

Tavastbodavägen, Värmdö, Sweden


Tavastbodavägen, Värmdö, Sweden

Get Directions