storö båthamn och trädäck i skärgårdsmiljö

Storö – delar av ön är naturreservat

 

Storö ligger mellan Möja Söderfjärd och Rödkobbsfjärden. Öns storlek är 2,74 km². Delar av ön är naturreservat. Reguljär båtförbindelse med Waxholmsbolagets båtar finns till Hagede brygga på Storö från Stockholm via Vaxholm samt från Stavsnäs.

Storö har sedan medeltiden tillhört Harö by i Djurö socken. Den var länge en obebodd betesö, men när laga skifte genomfördes på Harö 1856 flyttades några av gårdarna till Storö. När den ekonomiska häradskartan upprättades 1902 fanns fyra gårdar på Storö; Lugnet, Nyrödja och två vid Hagede. Sedan många år har det funnits en bro mellan Harö och Storö vid Båtkroken över en sprängd kanal, som ersatte ett nordligare beläget uppgrundat sund. Öarnas första ångbåtsbrygga låg vid Båtkroken, på Storös sydvästligaste sida, och trafikerades till omkring 1920.

Storö

Harö Storö, Sandhamn, Stockholm, Sweden


Harö Storö, Sandhamn, Stockholm, Sweden

Get Directions