Vi är Visit Värmdö Ideell Förening

Visit Värmdö är samarbetet mellan närings- och föreningslivet i Värmdös besöksnäring (genom Visit Värmdö Ideell Förening) och Värmdö kommun. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Visit Värmdös verksamhet och idé bygger på samverkan mellan aktörer i Värmdös besöksnäring, liksom på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Visit Värmdö Ideell Förening har idag drygt 130 medlemsföretag.

Visit Värmdö är en samarbetsform där en styrgrupp bestående av representanter från Visit Värmdö Ideell Förening liksom från Värmdö kommun gemensamt beslutar i frågor som rör besöksnäringen i Värmdö. Den operativa verksamheten leds av en utvecklingsledare som rapporterar till styrgruppen.

Styrelsen i Visit Värmdö Ideell Förening 2019

Ordförande Ragnar Flink, VD Hotell Blå Blom och Skeviks Gård

Vice Ordförande Marie Bohjort,  Gustavsbergs Porslinsfabrik

Kassör Yvonne Anrin, Bravolins Redovisning

Sekreterare Martin Rosén, Stavsnäs båttaxi

Ledamot Ewa Wiberg, Event och sponsringsansvarig Bygg-Ole

Ledamot Rolf Svensson, VD Värmdö Taxi

Ledamot Micael Eriksson, Country Manager Svenska Krögare

Ledamot Mats Alderbrant, Försäljning och marknadschef Djurönäset

Ledamot Susanne Blomberg, VD Siggesta Gård

Ledamot Mia Enander Lanner, Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening och BUSIETY

Ledamot Camilla Bring Kalvandö Consulting

Projektledare Visit Värmdö Ideell Förening 2019

Camilla Bring, Kalvandö Consulting