Vi är Visit Värmdö Ideell Förening

Visit Värmdö är samarbetet mellan närings- och föreningslivet i Värmdös besöksnäring (genom Visit Värmdö Ideell Förening) och Värmdö kommun. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Visit Värmdös verksamhet och idé bygger på samverkan mellan aktörer i Värmdös besöksnäring, liksom på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Visit Värmdö Ideell Förening har idag drygt 130 medlemsföretag.

Visit Värmdö är en samarbetsform där en styrgrupp bestående av representanter från Visit Värmdö Ideell Förening liksom från Värmdö kommun gemensamt beslutar i frågor som rör besöksnäringen i Värmdö. Den operativa verksamheten leds av en utvecklingsledare som rapporterar till styrgruppen.

Styrelsen i Visit Värmdö Ideell Förening 2017

Ordförande Ragnar Flink, VD Hotell Blå Blom och Skeviks Gård

Vice Ordförande Camilla Bring, DEF Consulting

Kassör Rolf Svensson, VD Värmdö Taxi

Sekreterare Magnus Johansson, Bullandö Krog

Ledamot Marie Bohjort, VD Gustavsbergs Porslinsfabrik

Ledamot Jeanette Bauer, Project Bauer

Ledamot Mats Alderbrant, Försäljning och marknadschef Djurönäset

Ledamot Susanne Blomberg, VD Siggesta Gård

Ledamot Micael Eriksson, VD Radisson Blu Resort Trysil och Radisson Blu Mountain Resort

Ledamot Mikael Hansson, Head of Client Management Sweden American Express Global Business Travel