Bullerö naturreservat klippor mot vattnet

Bullerö naturreservat består av 900 öar, kobbar & skär

Bullerö naturreservat består av 900 öar, kobbar och skär med mellanliggande fjärdar. Sammanlagt ingår ca 450 hektar mark och 4000 hektar vatten i reservatet som bildades 1967 för att trygga allmänhetens möjlighet till friluftsliv. Reservatet erbjuder rika naturupplevelser i miljöer som också har en spännande kulturhistoria. Det finns stora möjligheter för er som vill besöka oss med båt eller kajak, i reservatet finns många vacka naturhamnar. Även för er som inte har tillgång till båt finns möjligheter att ta sig ut och uppleva naturen!

Bullerö naturreservat förvaltas av Länsstyrelsens naturvårdsenhet genom naturbevakaren Jan Olsén tillsammans med fyra sommaranställda. Förutom Bullerö naturreservat har vi även tillsyn av flertalet mindre reservat och fågelskydd i skärgården.

 

Välkomna ut till skärgården!

Amenities
Skärgård
Bullerö Naturreservat

Bullerö naturreservat, Nämdö, Sverige

+46 (0) 70575 90 92

Bullerö naturreservat, Nämdö, Sverige

Get Directions