Background Image

solljus som kommer in bland träd värmdö

Kultursstig Pilhamn på Värmdö – lär om historien och njut av naturen

Kulturstig Pilhamn har tagits fram av Ingarö hembygdsförening, Gustavsberg-Ingarö församling, Brunns fastighetsägarförening och Stockholms länshembygdsförbund med medel från Riksantikvarieämbetet och Värmdö kommun.

Hela sträckan på 1,7 kilometer är enkel att gå och delvis tillgänglighetsanpassad, sträcker sig från Ingarö Kyrka till Dyviken. På vägen passerar man sju olika stopp med skyltar som berättar om platsens historia.

Största delen av stigen är lättgången. Av kartan framstår dessutom var den är tillgänglighetsanpassad. Tre översiktsskyltar och 7 enskilda skyltar ger information om platserna.

  1. Ingarö Sockencentrum
  2. Ingarö Kyrka och klockstapel
  3. Farleden Kolström
  4. Kulturplats Pilhamn med Hembygdsmuseet, Klockaregården, Kulturladan, Kulturträdgården
  5. Skogen – Trollskogen
  6. Gamla Brunn – Lövhamra Gravfält
  7. Varvsholmen

Hitta till Kulturstigen:

Med bil: Åk Ingarövägen och ta vänster på Ingarö Kyrkväg. Parkering finns vid entrén till Ingarö Kyrka

Med buss: Ingaröbussarna stannar vid hållplats Ingarö Kyrka

Kulturstig Pilhamn

Ingarö, Sweden

Get Directions