sandhamns kapell vit byggnad med kors på taketSandhamns kapell invigdes 1935 av ärkebiskop Erling Eidem

Sandhamns kapell är beläget vid foten av lotsutkiken med utsikt från Sandöns högsta punkt. Man kan åka båt från Stavsnäs vinterhamn eller från Strandvägen i Stockholm.

Kapellet

Kapellet är byggt av vitmålat trä och består av ett långhus med vapenhus i väster och sakristia i norr. Taket är täckt av skiffer. Altartavlan skänktes 1939 av konsthandlare N. Rapp i Stockholm. Det är en kopia av Rafaels välkända målning av Kristi förklaring. Samme donator har också förärat kapellet en oljemålning som föreställer S:t Josefs död, målad omkring 1800 av en okänd konstnär. Tavlan är placerad till vänster om altaret.

Votivskeppen

Votivskeppen är båda skänkta av mästerlotsen I. T. Phil respektive generalkonsul och fru W. Wallin. Pihls skepp, som har sin plats över dopfunten, är tillverkat av givaren. Det andra votivskeppet donerades år 1941. Det är en kopia av ett 1700-talsskepp i Singö kyrka. Dopfunten är av grönpatinerad brons. Den, tillsammans med ett dopfat i silver, är en gåva från Föreningen Sandhamns Vänner. Funten är skulpterad av Alice Nordin.

Predikstolen

Predikstolen har på det ena fältet en framställning av Tron, Hoppet och Kärleken och på det andra fältet Lagens tavlor. Orgeln som finns på läktaren har fem stämmor. Den byggdes 1951 av musikdirektör Gustaf Kruse och kantor Gunnar Guhrén. Den femte stämman tillkom i början av 1980-talet.

Välkomna till Sandhamns kapell!

Sandhamns Kapell

Sandhamn, Sweden

+46 (0) 85715 44 00

Sandhamn, Sweden

Get Directions