värmdöleden skogsstigVärmdöleden – kommunens längsta led på 25 km, sträcker sig från Strömmen till Saltarö

Leden sträcker sig från Strömmen till Saltarö, 25 km totalt. Leden är uppdelad i tre etapper längs historiska och intressanta platser. Spåret är markerat med orangea skyltar. Läs mer på SL:s hemsida för mer information om vilka busslinjer som passerar de hållplatser vi tipsar om.

Etapp 1 Strömmen – Ålstäket, ca 9 km

Ansluter till Booleden från Velamsund. Varierad natur och lätt att gå, en del av leden går längs med mindre vägar, i övrigt genom skog, sista delen går genom Mörtnäs villaområde. Vid Skeviks grotta finns en rastplats. Det finns flera busshållplatser längs med etappen. Skevikstrand, Skevik, Styrmannen, Betsede och Ålstäket.

Etapp 2 Ålstäket – Sågen, ca 10 km

 Efter en kort sträcka vid Vik går den främst genom skog. Här finns flera bra rastplatser, främst vid Bosses backe och vid Gärdesträsk. Vid Gärdesträsk finns ett större vindskydd där man kan sova över. Parkering finns vid Ålstäket, Värmdövallen (anslut till leden vid Bosses backe) samt vid Sågen. Busshållplatser finns vid Ålstäket, Grävlingsstigen samt Sågen.

Etapp 3 Sågen – Saltarö, ca 6 km

Går främst genom ett område med hällmark och passerar Saltarö Skärmarö naturreservat med orörd natur. Rastplats finns vid Stickelsberg, en gammal avrättningsplats från som var i burk fram till början av 1800-talet. Parkering vid Sågen, Busshållplatser finns vid Sågen och Saltarö gård.

Värmdöleden med Gottholmarundan och Tjustviksrundan

Gottholmavägen, Gustavsberg, Sverige


Gottholmavägen, Gustavsberg, Sverige

Get Directions