Hållbar besöksnäring i Värmdö – steg för steg

För att öka attraktionskraft till Värmdö tror Visit Värmdö på ökad samverkan och hållbar innovation. Tillsammans med våra medlemmar vill vi öka kunskapen om hållbarhet och skapa förutsättningar för samverkan. Föreningen vill förstärka och synliggöra befintlig samverkan och hållbarhetsarbete samt förenkla för mer samverkan och lyfta fram lokal produktion av tjänster och produkter.

Vi vill knyta till oss så många aktörer som möjligt i detta samverkansprojekt som har till syfte att öka attraktionskraften hos aktörer i besöksnäringen på Värmdö under sommaren som höst, vinter och vår. Vi har en mångfald av aktörer inom besöksnäringen på Värmdö och vår önskan är att samverkan mellan dessa ökar i takt med att hållbara alternativ efterfrågas av besökare, invånare och samarbetspartner.

För en lyckad utveckling samråder Visit Värmdö med näringslivsenheten i kommunen för att på allra bästa sätt kunna bistå medlemmar och aktörer med stöd i deras hållbarhetsarbete. I den här satsningen bjuds kommunen in till alla nätverksträffar för att vara så nära och informerad som möjligt i utvecklingsarbetet.

Sedan 2021 arbetar Visit Värmdö aktivt med att lyfta fram det arbetet som redan göras och utvecklar lokal samverkan för hållbarhet.

Vi vill knyta till oss så många aktörer som möjligt i detta samverkansprojekt som har till syfte att öka attraktionskraften.

Introduktion

Alla aktörer som vill vara en del av Värmdös satsning för en hållbar besöksnäring får tillgång till den gemensamma hållbarhetsstämpeln, får använda hållbarhetspolicyn och kan lyfta fram specifika insatser och kommunicera dessa gentemot Värmdös befolkning och andra besökare.

För att delta behöver du bara läsa igenom alla stegen nedan, där vi förklarar projektet närmre. Fyll sedan i formuläret på sista steget och skicka in dina uppgifter till oss.

Projektfinansierat via

Jordbruksverket