Steg 6. Jag vill vara med!

Alla aktörer som vill vara en del av Värmdös satsning för en hållbar besöksnäring får tillgång till den gemensamma hållbarhetsstämpeln, får använda hållbarhetspolicyn och kan lyfta fram specifika insatser och kommunicera dessa gentemot Värmdös befolkning och andra besökare.

När du fyllt i formuläret, klickat ja, att du vill vara med, kommer du få ett bekräftelsemejl med stämpeln och policyn.