Steg 1. Visit Värmdös Hållbarhetspolicy

Alla aktörer som vill vara en del av Värmdös satsning för en hållbar besöksnäring får också tillgång till den gemensamma hållbarhetsstämpeln. Ni får även använda hållbarhetspolicyn och lyfta fram specifika insatser och kommunicera dessa gentemot besökare.

Tillsammans vill vi lyfta besöksnäringen på Värmdö och öka tillströmningen av besökare hela året runt. Genom att utveckla smarta, hållbara samarbeten mellan oss aktörer och genom en satsning på att kunna erbjuda fler lokalt producerade tjänster och produkter tror vi att alla blir vinnare:
– Aktörerna i besöksnäringen på Värmdö
– Besökarna som får ett genuint, hållbart besöksmål
– Producenterna av lokala produkter och tjänster
– Och kommunen, vår helt unika natur och den sociala sammanhållningen på Värmdö blir också vinnare!

WIN WIN WIN

Agenda 2030 - karta över de globala målen

Visit Värmdös hållbarhetsprojekt Steg för steg och alla aktörer i den lokala samverkan bidrar till måluppfyllelse av Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Tillsammans hjälps vi åt att synliggöra vårt bidrag kopplat till målen i olika samarbeten och workshops.