Steg 2. Gynna en levande landsbygd och skärgård genom att främja produktion av lokala tjänster och produkter

Hur vi tillsammans kan stärka regionen, gynna en levande landsbygd och skärgård och tillgodose den ökade efterfrågan på genuint och lokalt?

Här kan du som medlem och/eller lokal producent av produkter och tjänster, stora som små aktörer, berätta om din verksamhet och synliggöra hur just ni arbetar.

  • Hitta möjligheter för samverkan med andra aktörer i besöksnäringen på Värmdö
  • Övervinna utmaningar för närproduktion i egen trädgård eller ekologiska alternativ
  • Lyfta initiativ som bidrar till att öka tillit och öppenhet kring frågor
  • Tillsammans skapa forum och förutsättningar för innovativa lösningar över gränserna
  • Främja lokal samverkan över hela Värmdö men också i mindre kluster och över alla säsonger under året.