Steg 5. Nätverksträffar/Kalendarium

Här ligger information om aktuella och kommande nätverksträffar inom ramen för hållbarhets- och samverkansarbetet

Nätverksträffar 4 gånger per år på temat:
• Onboarding och hållbarhetspolicy
• Hållbar innovation i besöksnäring på Värmdö
• Kartlägga, dela och tillgängliggöra hållbara stråk
• Träffa och testa våra lokala aktörer

Värmdö kommun deltar alltid i alla nätverksträffar för att kunna bidra på allra bästa sätt i utvecklings- och hållbarhetsarbetet av besöksnäringen på Värmdö.