Steg 3. Visa hur du jobbar för att främja produktion av lokala tjänster och produkter

Tillsammans visar vi hur besöksnäringen på Värmdö kan växa genom innovativa arbetsmarknadsinsatser som bidrar till socialt hållbar utveckling.

I steg 6 får du chansen att skicka in ditt exempel och berätta om din verksamhet för att synliggöra hur just ni arbetar med hållbar kompetensförsörjning i samverkan med kommun och lokala aktörer. Hur bidrar ni till hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen t ex?

Vi presenterar ert företag på olika sätt i vårt Hållbarhetsprojekt, bland annat när andra tittar på filmer under Steg 2,  och att ni kommer synas under vår gemensamma plattform, t ex på Steg 4.