Steg 3. Vi vill skapa fler och mer flexibla arbetstillfällen inom besöksnäringen på Värmdö

Tillsammans visar vi hur besöksnäringen på Värmdö kan växa genom innovativa arbetsmarknadsinsatser som bidrar till socialt hållbar utveckling.

När du kommer vidare i processen får du chansen att skicka in ditt eget exempel och berätta om din verksamhet, för att synliggöra hur just ni arbetar med lokal och hållbar kompetensförsörjning.

Här är ett exempel på en film, som kommer finnas i Samverkansportalen. Här syns Carin Mogerud som driver restaurangen Vita Grindarna vid Djurö Havsbad. Restaurangen har säsongsöppet mellan vår och höst och för Carin är företagandet en livsstil som kombineras med andra uppdrag som affärsutvecklare under vinterhalvåret. Carin är en riktig jobbskapare som anställer ca 25 personer varje år.